Waarom het buitengebied niet

Stap 1: Kies uw opties

Pakket Internet Start
Prijs € 42.50 per maand
 
Internet opties Het ISA multimedia filter € 2,95 p.m. Online backup PC € 6,- p.m.
  Draadloze modem/router huur € 2,50 p.m. Draadloze modem/router koop € 199,- eenmalig

 
Vul uw gegevens in

De heer Mevrouw    Voorletters    Tussenvoegsel Achternaam
Straat Huisnummer    Toevoeging
Postcode Woonplaats
Telefoon E-mail
IBAN bankrekening
Geboortedatum
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
vastrechtvergoeding Buitengebied en kies voor
een maandelijkse vastrechtvergoeding à € 15,00.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
vastrechtvergoeding Buitengebied en kies voor
een eenmalige afkoop van de vastrechtvergoeding voor € 1900,-.
 
Ik ga akkoord met deze overeenkomst zoals hieronder beschreven
Ik ga akkoord med de Actievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden consumenten, de Dienstbeschrijving glasvezel en eventuele aanvullende voorwaarden. Zie www.solcon.nl/voorwaarden
Daarnaast geeft ik akkoord dat mij eenmalig borg wordt doorberekend voor het modem (€ 45,-) en voor de tv-ontvanger(s) (€ 25,- per stuk) en € 10,- administratiekosten.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden vastrechtvergoeding buitengebied van de netwerkeigenaar (zie glasvezelbuitenaf.nl/voorwaarden) en verstrek aan de netwerkeigenaar een eenmalige machtiging of doorlopende SEPA machtiging conform bovenstaande keuze van het bovengenoemde rekeningnummer te incasseren.
 

Indien uw zich aanmeldt voor 15 oktober 2018, zal de eenmalige afkoop met € 300,- worden verlaagd van € 1900,- naar € 1600,-!
Dit zal na aanleg worden verrekend door Glasvezel buitenaf.